Παρακείμενος

Ο παρακείμενος σχηματίζεται ως εξής:

 

Παρακείμενος οριστικής
πρόσωπο haben sein werden
ich habe gehabt bin gewesen bin geworden
du hast bist bist
er / sie / es hat ist ist
wir haben sind sind
ihr habt seid seid
sie haben sind sind
Sie haben sind sind