Παρακείμενος

Ο παρακείμενος σχηματίζεται με τα βοηθητικά ρήματα haben ή sein και τη μετοχή παρακειμένου του ρήματος. Ποιο από τα δύο βοηθητικά θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται από το ρήμα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα χρόνοι με haben ή sein.

 

Παρακείμενος με haben
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich habe gespielt
du hast
er / sie / es hat
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben

 

Παρακείμενος με sein
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich bin gereist
du bist
er / sie / es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind