Προσωπικά / απρόσωπα ρήματα

 

Προσωπικά ρήματα που χρησιμοποιούνται απρόσωπα

 

 

Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα προσωπικών ρημάτων που χρησιμοπούνται απρόσωπα.

 

Παραδείγματα
klingeln es hat geklingelt / das Telefon Klingelt
krachen es kracht / ein lauter Donnerschlag krachte
riechen hier riecht es nach Gas / Rosen riechen gut
jucken es juckt mich auf dem Rücken / meine Hand juckt
blühen überall blüht es / die Rosen blühen