Προσωπικά / απρόσωπα ρήματα

 

Προσωπικά ρήματα ονομάζονται αυτά που μπορούν να έχουν υποκείμενο και τα τρία πρόσωπα. Τα περισσότερα ρήματα στα γερμανικά είναι προσωπικά.

 

Παραδείγματα
1. πρόσωπο: ich / wir ich spiele / wir spielen
2. πρόσωπο: du / ihr / Sie du spielst / ihr spielt / Sie spielen
3. πρόσωπο: er, sie, es / sie er,sie,es spielt / sie spielen

 

 

Ως προσωπικά ρήματα λογίζονται και αυτά τα ρήματα που κατά βάση συνδέονται με υποκείμενο του τρίτου προσώπου. Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ρημάτων, που μόνο μεταφορικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρώτο ή δεύτερο πρόσωπο.

 

Παραδείγματα
gelingen, glücken, misslingen, missglücken, passieren, sich ereignen, geschehen, widerfahren das Essen ist gelungen
ein Unfall ist passiert
etwas Besonderes hat sich ereignet