Προσωπικά / απρόσωπα ρήματα

 

Απρόσωπα ρήματα ονομάζονται αυτά που το υποκείμενο με το οποίο συνδέονται είναι το απρόσωπο es. Πρόκειται κυρίως για ρήματα που εκφράζουν καιρικά φαινόμενα ή αλλαγές από εποχή σε εποχή / αλλαγές στη διάρκεια μιας μέρας.

 

Παραδείγματα
blitzen, dämmern, gewittern, donnern, hageln, nieseln, schneien, föhnen, dunkeln, herbsteln, weihnachten, reifen, tagen, wetterleuchten

 

 

Υπάρχουν περαιτέρω απρόσωπα ρήματα που δεν εντάσσονται σε κάποια σημασιολογική κατηγορία.

 

Παραδείγματα
geben, handeln, hapern, kriseln, mangeln, menscheln