Τύπος πληθυντικού βάσει της κατάληξης

 

Το πώς σχηματίζεται ο πληθυντικός αριθμός ενός ουσιαστικού σπάνια μας το φανερώνει η κατάληξή του. Στον παρακάτω πίνακα είναι συγκεντρωμένες οι καταλήξεις, που παραπέμπουν σε συγκεκριμένους τύπους σχηματισμού του πληθυντικού.

 

Τύποι σχηματισμού του πληθυντικού κατάληξη Παραδείγματα
       
τύπος A κατάληξη -e    
αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα
-ig Könige
-ich Teppiche
-ling Schmetterlinge
-nis Erlebnisse
       
τύπος C χωρίς κατάληξη    
αρσενικά, ουδέτερα
-ler Künstler
-ner Schreiner
-en Wagen
-tel Gürtel
-chen Mädchen
-lein Fräulein
-el Vögel
-er Maler
ουδέτερα
Ge-...-e Gebirge
       
τύπος D κατάληξη -(e)n    
θηλυκά
-rei Konditoreien
-lei Kanzleien
-in Lehrerinnen
-heit Einzelheiten
-keit Möglichkeiten
-schaft Eigenschaften
-ung Versprechungen
-el Schachteln
-er Leitern
αρσενικά, θηλυκά
-e Kunden, Straßen
ουδέτερα
-e Augen