Υπερσυντέλικος

 

Ο υπερσυντέλικος του Konjunktiv II σχηματίζεται ως εξής:

 

ομαλά ρήματα
 
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου   πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich hätte
gespielt
ich wäre
geklettert
du hättest du wär(e)st
er / sie / es hätte er / sie / es wäre
wir hätten wir wären
ihr hättet ihr wär(e)t
sie hätten sie wären
Sie hätten Sie wären

 


 

 

ανώμαλα ρήματα
 
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου   πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich hätte
getrunken
ich wäre
gefahren
du hättest du wär(e)st
er / sie / es hätte er / sie / es wäre
wir hätten wir wären
ihr hättet ihr wär(e)t
sie hätten sie wären
Sie hätten Sie wären

 


 

 

Modalverben
 
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich hätte
gekonnt
du hättest
er / sie / es hätte
wir hätten
ihr hättet
sie hätten
Sie hätten

 


 

 

βοηθητικό ρήμα sein   βοηθητικό ρήμα haben   βοηθητικό ρήμα werden
     
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακ. πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακ. πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακ.
ich wäre
gewesen
ich hätte
gehabt
ich wäre
geworden
du wär(e)st du hättest du wär(e)st
er/sie/es wäre er/sie/es hätte er/sie/es wäre
wir wären wir hätten wir wären
ihr wär(e)t ihr hättet ihr wär(e)t
sie wären sie hätten sie wären
Sie wären Sie hätten Sie wären