Υπερσυντέλικος

Ο υπερσυντέλικος σχηματίζεται ως εξής:

 

Υπερσυντέλικος οριστικής
πρόσωπο haben sein werden
ich hatte gehabt war gewesen war geworden
du hattest warst warst
er / sie / es hatte war war
wir hatten waren waren
ihr hattet wart wart
sie hatten waren waren
Sie hatten waren waren