Θέση της πρόθεσης

 

 

1.
η πρόθεση προηγείται

 

Οι περισσότερες προθέσεις βρίσκονται πριν την λέξη με την οποία συνδέονται.

 

Παραδείγματα
im Garten
an der Haltestelle
unter dem Bett
auf dem Campingplatz
beim Frisör

 


 

 

2.
η πρόθεση προηγείται ή ακολουθεί

 

Ορισμένες προθέσεις μπορούν να βρίσκονται πριν ή μετά τη λέξη με την οποία συνδέονται. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει όμως μόνο όταν η λέξη είναι ουσιαστικό. Σε αντωνυμίες η πρόθεση είτε μόνο προηγείται είτε μόνο ακολουθεί. Σε επιρρήματα μόνο στο entlang και το gegenüber η πρόθεση μπορεί να προηγείται ή να ακολουθεί. Σε επίθετα δεν χρησιμοποιείται καμιά από τις προθέσεις αυτής της ομάδας.

 

 
 
προθέσεις
 
 
entgegen
entlang
gegenüber
gemäß
nach
wegen
λέξη με την οποία συνδέεται η πρόθεση
ουσιαστικό
vor / nach
vor / nach
vor / nach
vor / nach
vor / nach
vor / nach
αντωνυμία
nur nach
nur nach
nur nach
nur nach
nur vor
nur nach
επίρρημα
 
nur nach
nur vor
 
 
 
επίθετο
 
 
 
 
 
 

 

 

Μερικά παραδείγματα για αυτό το ζητούμενο:

 

Παραδείγματα
gegenüber der Kirche / der Kirche gegenüber
nach meiner Meinung / meiner Meinung nach
gemäß Artikel 1 / seinem Wunsch gemäß

 


 

 

3.
η πρόθεση ακολουθεί

 

Οι προθέσεις zufolge, zuliebe και halber χρησιμοποιούνται μετά τη λέξη με την οποία συνδέονται.

 

Παραδείγματα
einem Gerücht zufolge
der Wahrheit zuliebe
der Ordnung halber

 


 

 

4.
η πρόθεση βρίσκεται γύρω από τη λέξη με την οποία συνδέεται

 

Οι προθέσεις um...willen και von...an (von...ab/aus/auf) βρίσκονται γύρω από τη λέξη με την οποία συνδέονται - η λέξη αυτή είναι ουσιαστικό. Διαφορετικά χρησιμοποιείται το um...willen μόνο με αντωνυμίες και το von...an (von...ab/aus/auf) συνήθως μόνο με επίθετα.

 

Παραδείγματα
um seiner selbst willen
vom ersten Tag an
von heute an