Παρατατικός

Όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -s, -ß, -z ή -x, τότε χάνεται το s της κατάληξης στο δεύτερο πρόσωπο ενικού.

 

Ενεστώτας οριστικής: απαλοιφή s στην κατάληξη
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
las
---
du
las
t
er / sie / es
las
---
wir
las
en
ihr
las
t
sie
las
en
Sie
las
en