Ενεστώτας

 

Ο ενεστώτας του Konjunktiv I σχηματίζεται ως εξής:

 

ομαλά ρήματα
 
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
spiel
e
du
spiel
est
er / sie / es
spiel
e
wir
spiel
en
ihr
spiel
et
sie
spiel
en
Sie
spiel
en

 


 

 

ανώμαλα ρήματα
 
πρόσωπο θέμα κατάληξη   πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
trink
e ich
fahr
e
du
trink
est du
fahr
est
er / sie / es
trink
e er / sie / es
fahr
e
wir
trink
en wir
fahr
en
ihr
trink
et ihr
fahr
et
sie
trink
en sie
fahr
en
Sie
trink
en Sie
fahr
en

 


 

 

Modalverben
 
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
könn
e
du
könn
est
er / sie / es
könn
e
wir
könn
en
ihr
könn
et
sie
könn
en
Sie
könn
en

 


 

 

βοηθητικό ρήμα sein   βοηθητικό ρήμα haben   βοηθητικό ρήμα werden
     
πρόσωπο θέμα κατάληξη πρόσωπο θέμα κατάληξη πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
sei
  ich
hab
e ich
werd
e
du
sei
(e)st du
hab
est du
werd
est
er / sie / es
sei
  er / sie / es
hab
e er / sie / es
werd
e
wir
sei
en wir
hab
en wir
werd
en
ihr
sei
et ihr
hab
et ihr
werd
et
sie
sei
en sie
hab
en sie
werd
en
Sie
sei
en Sie
hab
en Sie
werd
en