Ενεστώτας

Το Modalverb ich möchte είναι ο παρατατικός Konjunktiv II του Modalverb mögen.

 

ich möchte
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
möcht
e
du
möcht
st
er / sie / es
möcht
e
wir
möcht
en
ihr
möcht
et
sie
möcht
en
Sie
möcht
en