Ενεστώτας

 

Όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -el ή -er, τότε χάνεται το e της κατάληξης στο πρώτο και τρίτο πρόσωπο πληθυντικού όπως και στον τύπο ευγενείας.

 

Ενεστώτας οριστικής: απαλοιφή e στην καταληξη
πρόσωπο
θέμα
κατάληξη θέμα κατάληξη
ich
wechsel
e
änder
e
du
wechsel
st
änder
st
er / sie / es
wechsel
t
änder
t
wir
wechsel
n
änder
n
ihr
wechsel
t
änder
t
sie
wechsel
n
änder
n
Sie
wechsel
n
änder
n

 

 

Στα ρήματα που το θέμα τους λήγει σε -el χάνεται τις περισσότερες φορές και το e του θέματος στο πρώτο πρόσωπο ενικού.

 

Ενεστώτας οριστικής: απαλοιφή e στο θέμα
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
w e c h s l
e