Ενεστώτας

Ο ενεστώτας των ανωμάλων ρημάτων σχηματίζεται όπως αυτός των ομαλών.

 

Ενεστώτας οριστικής
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
komm
e
du
komm
st
er / sie / es
komm
t
wir
komm
en
ihr
komm
t
sie
komm
en
Sie
komm
en