Παρατατικός

Ο παρατατικός σχηματίζεται ως εξής:

 

Παρατατικός οριστικής
πρόσωπο haben sein werden
ich hatte war wurde
du hattest warst wurdest
er / sie / es hatte war wurde
wir hatten waren wurden
ihr hattet wart wurdet
sie hatten waren wurden
Sie hatten waren wurden