Παρατατικός

 

Ο παρατατικός σχηματίζεται ως εξής:

 

Παρατατικός οριστικής
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
spiel
te
du
spiel
test
er / sie / es
spiel
te
wir
spiel
ten
ihr
spiel
tet
sie
spiel
ten
Sie
spiel
ten