Παρατατικός

Το ίδιο συμβαίνει όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε σύμφωνο + -m ή -n.*

 

Ενεστώτας οριστικής: αύξηση e στην κατάληξη
πρόσωπο
θέμα
κατάληξη θέμα κατάληξη
ich
widm
ete
öffn
ete
du
widm
etest
öffn
etest
er / sie / es
widm
ete
öffn
ete
wir
widm
eten
öffn
eten
ihr
widm
etet
öffn
etet
sie
widm
eten
öffn
eten
Sie
widm
eten
öffn
eten

 

 

* Εξαίρεση: Όταν πριν το m ή το n υπάρχει r, τότε δεν υπάρχει αύξηση όπως για παράδειγμα στα ρήματα formen, wärmen, lernen, turnen.

 

πρόσωπο
θέμα
κατάληξη θέμα κατάληξη
ich
form
te
lern
te
du
form
test
lern
test
er / sie / es
form
te
lern
te
wir
form
ten
lern
ten
ihr
form
tet
lern
tet
sie
form
ten
lern
ten
Sie
form
ten
lern
ten