Αυτοπαθή ρήματα

 

2b. Ρήματα, στα οποία η χρήση της αυτοπαθούς αντωνυμίας προκύπτει από την ταύτιση του αντικειμένου με το υποκείμενο. Η σημασία του ρήματος παραμένει ίδια.

 

Παραδείγματα
μη αυτοπαθές ρήμα η αυτοπαθής αντωνυμία ως κανονικό αντικείμενο
waschen A sich waschen
kämmen A sich kämmen
schminken A sich schminken
wiegen A sich wiegen
anziehen A sich anziehen
schaden D sich schaden

 

 

Στα ρήματα αυτής της ομάδας

 

η αυτοπαθής αντωνυμία μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη αντωνυμία ή ουσιαστικό  
Ich wasche dich / meine Schwester
ΣΩΣΤΟ

 

μπορεί να διατυπωθεί ερώτηση αναφορικά με την αυτοπαθή αντωνυμία  
Wen / was wäschst du?
ΣΩΣΤΟ

 

μπορεί να μπει άρνηση πριν την αυτοπαθή αντωνυμία  
Ich wasche nicht mich / meine Schwester
ΣΩΣΤΟ

 

 

Για να τονιστεί η αυτοπάθεια χρησιμοποιούνται οι λέξεις "selbst" ή "selber".

 

Παράδειγμα
Ich wasche mich (selbst / selber)