Αλληλοπαθή ρήματα

 

2b. Ρήματα, στα οποία το αντικείμενο μπορεί να αντικατασταθεί από μία αυτοπαθή ή αλληλοπαθή αντωνυμία. Η σημασία του ρήματος παραμένει ίδια.

 

Παραδείγματα
μη αλληλοπαθές ρήμα

η αυτοπαθής ή αλληλοπαθής αντωνυμία ως κανονικό αντικείμενο

kämmen A sich / einander kämmen
schminken A sich / einander schminken
helfen D sich / einander helfen
lieben A sich / einander lieben

 

 

Στην τελευταία αυτή ομάδα ρημάτων μπορεί εκτός από την αυτοπαθή αντωνυμία sich (uns, euch) να χρησιμοποιηθεί και η αλληλοπαθής αντωνυμία einander.

 

Η αλληλοπάθεια μπορεί να τονιστεί με τη λέξη gegenseitig μόνο στην αυτοπαθή αντωνυμία sich (uns, euch), όχι όμως στην χρήση της αλληλοπαθούς αντωνυμίας einander.

 

Παραδείγματα
wir kämmen uns (gegenseitig) / einander 
ihr schminkt euch (gegenseitig) / einander
sie helfen sich (gegenseitig) / einander