Οι όροι της πρότασης

 

Η πρόταση αποτελείται από διάφορες λέξεις που ονομάζονται όροι της. Οι όροι της πρότασης αποτελούνται από μία ή περισσότερες λέξεις, οι οποίες μπορούν να μετατοπίζονται μέσα στην πρόταση. Όταν φτιάχνουμε προτάσεις εργαζόμαστε παράλληλα σε δυο άξονες-συνδυάζοντας και βάζοντας σε λογική σειρά τις λέξεις (συνταγματικός άξονας) και επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις (παραδειγματικός άξονας).

 

 

Στο συνταγματικό άξονα οι λέξεις μπορούν να αλλάζουν θέση μέσα στην πρόταση, η οποία γραμματικά παραμένει σωστή.

 

Συνταγματικός άξονας

 

Παραδείγματα
der Junge
macht
jeden Tag
seine Hausaufgaben
jeden Tag
macht
der Junge
seine Hausaufgaben
seine Hausaufgaben
macht
der Junge
jeden Tag

 

 

Στον παραδειγματικό άξονα οι λέξεις μιας πρότασης μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες καταλληλότερες για να αποδώσουν ένα συγκεκριμένο νόημα.

 

Παραδειγματικός άξονας

 

Παραδείγματα
der Junge
macht
jeden Tag
seine Hausaufgaben
er
 
heute
sie

 


 

 

Τα μέρη του λόγου που μπορούν να χρησιμεύουν ως όροι της πρότασης είναι: ρήματα, ουσιαστικά / αντωνυμίες, επίθετα και επιρρήματα. Τα άρθρα, οι προθέσεις και οι σύνδεσμοι δεν μπορούν από μόνοι τους να αποτελέσουν όρους της πρότασης.

 

μέρος του λόγου Παραδείγματα
κλιτός/ άκλιτος ρηματικός τύπος Sie essen.
Sie werden heute viel essen.
Sie haben heute viel gegessen.
ουσιαστικό / αντωνυμία σε ονομαστική Die Kinder / sie essen ihr Lieblingsgericht.
ουσιαστικό / αντωνυμία σε αιτιατική Die Kinder essen ihr Lieblingsgericht / es.
ουσιαστικό / αντωνυμία σε δοτική Die Mutter hilft den Kindern / ihnen bei den Hausaufgaben.
ουσιαστικό / αντωνυμία σε γενική Die Kinder bedürfen der Hilfe / deren.
πρόθεση + ουσιαστικό Die Kinder spielen im Hinterhof.
επίθετο Sie sind glücklich.
πρόθεση + επίθετο / μετοχή Die Mutter hält den Ort für geeignet.
επίρρημα Sie spielen dort.
πρόθεση + επίρρημα Sie spielen dort seit gestern.

 


 

 

Οι όροι της πρότασης μπορούν να έχουν συγκεκριμένες συντακτικές λειτουργίες.

 

λειτουργία Παραδείγματα
Prädikat Das Mädchen schickt ihrer Frundin eine SMS
υποκείμενο Das Mädchen schickt ihrer Frundin eine SMS
αντικείμενο  
  σε αιτιατική Das Mädchen schickt ihrer Frundin eine SMS
  σε δοτική Das Mädchen schickt ihrer Frundin eine SMS
  σε γενική Man beschuldigte ihn des Mordes
  εμπρόθετο Paul beschäftigt sich in letzter Zeit mit Politik.
επιρρηματικός προσδιορισμός Paul beschäftigt sich in letzter Zeit mit Politik.