Ομαλά ρήματα

 

Τα περισσότερα ρήματα στα γερμανικά είναι ομαλά. Ομαλά είναι τα ρήματα, στα οποία το θέμα παραμένει ίδιο σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις.

 

Παραδείγματα
spiel
-en
spiel-t spiel-te ge-spiel-t
mach
-en
macht-t mach-te ge-mach-t
lach
-en
lach-t lach-te ge-lach-t
koch
-en
koch-t koch-te ge-koch-t
 
θέμα
κατάληξη
ενεστώτας 3. πρόσωπο παρατατικός 3. πρόσωπο μετοχή παρακειμένου