Δυσκολίες στην Kongruenz

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Kongruenz, δηλαδή η συμφωνία υποκειμένου και ρήματος, εφαρμόζεται με δυσκολία. Αυτό συμβαίνει κυρίως, όταν το ρήμα έχει δύο ή περισσότερα υποκείμενα. Παρακάτω παρατίθενται τέτοιες περιπτώσεις που προκαλούν δυσκολίες.

 

Πολλαπλά υποκείμενα, όπου υπάρχει το πρώτο και το δεύτερο πρόσωπο


υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου

πρώτο πρόσωπο + δεύτερο πρόσωπο (ενικός ή πληθυντικός)

und, sowohl...als auch, sowie, weder...noch πρώτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
Du und ich haben die besten Noten in Mathematik.