Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
πρώτο πρόσωπο + τρίτο πρόσωπο (ενικός ή πληθυντικός) und, sowohl...als auch, sowie, weder...noch πρώτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
Ich und meine Freunde gehen jeden Sonntag ins Fußballstadion.