Δυσκολίες στην Kongruenz

Υποκείμενο και κατηγορούμενο σε διαφορετικό αριθμό

 

    πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
Υποκείμενο και κατηγορούμενο σε διαφορετικό αριθμό   τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
Mein größtes Problem sind meine Schulden.