Δυσκολίες στην Kongruenz

Υποκείμενα που χαρακτηρίζουν ποσότητες

 

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου

ποσότητες και ποσά (σε νόμισμα)

  τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
300 Euro genügen zum Kauf eines Fahrrads.