Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου

ποσότητες στον ενικό με ουσιαστικό στον ενικό

  τρίτο πρόσωπο ενικού
 
Παράδειγμα
Ein Viertel des Gahalts wird für Mietkosten ausgegeben.