Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
ποσότητες στον ενικό με ουσιαστικό στον πληθυντικό   τρίτο πρόσωπο ενικού
 
Παράδειγμα
Die Hälfte der Befragten sprach sich für die Reform aus.