Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δύο διαφορετικά πρόσωπα (ενικός ή πληθυντικός) oder, entweder...oder, beziehungsweise αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο ρήμα
 
Παράδειγμα
Ihr oder euer Vater muss das Geld zurückgeben.