Δυσκολίες στην Kongruenz

Πολλαπλά υποκείμενα, όπου υπάρχει το τρίτο πρόσωπο

 

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
διάφορα πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός ή πληθυντικός) und τρίτο πρόσωπο πληθυντικού *
 
Παράδειγμα
Die Arbeiter und der Personalleiter klagen über die schlechten Arbeitsbedingungen.

 

 

* και ενικός, αν τα υποκείμενα είναι απαρέμφατα ή όταν τα υποκείμενα είναι στον ενικό και συνδέονται με κοινό επιθετικό προσδιορισμό

 

Παραδείγματα
Tanzen und Singen trainieren / trainiert Körper und Seele.
Ihre atemberaubende Ausstrahlung und Schönheit zauberten / zauberte das Publikum.