Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
διάφορα πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός) που συνοδεύονται από τις λέξεις jeder, kein, mancher und τρίτο πρόσωπο ενικού
 
Παράδειγμα
Jeder Mann und jede Frau muss für die Gleichberechtigung kämpfen.