Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δύο διαφορετικά πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός ή πληθυντικός) sowohl...als auch τρίτο πρόσωπο πληθυντικού *
 
Παράδειγμα
Sowohl die Arbeiter als auch der Personalleiter wurden entlassen.

 

 

* και ενικός, αν τα υποκείμενα είναι απαρέμφατα ή όταν τα υποκείμενα είναι οι ίδιες λέξεις και γι΄αυτό δεν αναφέρονται δύο φορές:

 

Παραδείγματα
Sowohl Tanzen als auch Singen trainieren / trainiert Körper und Seele.
Sowohl ihr neues als auch ihr altes Buch kamen / kam gut an.