Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δύο διαφορετικά πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός) sowie, wie τρίτο πρόσωπο πληθυντικού (ή ενικού)
 
Παράδειγμα
Der Restaurantbesitzer sowie der Chefkoch kommen aus China.