Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δύο διαφορετικά πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός ή πληθυντικός) weder...noch

τρίτο πρόσωπο πληθυντικού * ή ενικού

 
Παράδειγμα
Weder die Eltern noch der Lehrer erkannte / erkannten die Lernschwierigkeiten des Kindes.

 

 

* αν το υποκείμενο στον πληθυντικό βρίσκεται πιο κοντά στο ρήμα, τότε μπορεί το ρήμα να είναι στον πληθυντικό.

 

Παράδειγμα
Weder der Lehrer noch die Eltern erkannten die Lernschwierigkeiten des Kindes.