Άλλες λέξεις της τρίτης κλίσης

 

Το επίθετο δεν κλίνεται σύμφωνα με την τρίτη κλίση μόνο όταν απουσιάζει κάποιο άρθρο, αλλά και όταν προηγούνται:

 

  Παραδείγματα
απόλυτα αριθμητικά
drei neue Mitarbeiter
mit zehn alten Freunden

 

 

  Παραδείγματα
viel / viele *
viel alter Wein
viele qualifizierte Techniker

 

 

  Παραδείγματα
wenig / wenige *
wenig gutes Essen
wenige hilfsbereite Menschen

 

 

  Παραδείγματα
manch
manch kleiner Junge
in manch schwierigem Fall

 

 

  Παραδείγματα
solch
bei solch herrlichem Wetter
ein solch guter Freund

 

 

  Παραδείγματα
welch
mit welch großem Geschick
welch guter Tag

 

 

  Παραδείγματα
etwas
etwas Neues
nun zu etwas anderem!

 

 

  Παραδείγματα
nichts
nichts Neues
nichts Interessantes

 

 

  Παραδείγματα
mehr
mehr neue Zeitschriften
mehr reges Interesse

 

 

  Παραδείγματα
deren, dessen
der Mann, dessen neue Freundin Anna heißt
die Frauen und deren große Wünsche

 

 

  Παραδείγματα
η ερωτηματική αντωνυμία wessen
wessen neues Handy wurde gestohlen?
mit wessen altem Auto seid ihr gefahren?

 

 

  Παραδείγματα
ander- *
anderes wertvolles Material
andere medizinische Erkenntnisse

 

 

  Παραδείγματα
einig- *
einige interessante Befunde
einiger ausgebildeter Facharbeiter

 

 

  Παραδείγματα
etlich-
die Behebung etlicher kleiner Mängel
etliche alte Ortsnamen

 

 

  Παραδείγματα
folgend- *
folgende neue Erkenntnisse
folgende auffallende Fakten

 

 

  Παραδείγματα
mehrere
mehrere moderne Hosen
mit mehreren braven Kindern

 

 

  Παραδείγματα
dergleichen, derlei
derlei große Worte hört man oft
dergleichen interessante Fragen

 

 

  Παραδείγματα

μετά από την προσωπική αντωνυμία ως προσφώνηση

du armer Mann!
mir ehrlichem Steuerzahler

 

 * πιθανές απόκλισεις από την τρίτη κλίση