Υποκειμενική σημασία των Modalverben

Πλάγιος λόγος (μεταφορά των λεγομένων κάποιου)

 

 

Με τα Modalverben sollen και wollen μεταφέρουμε έναν ισχυρισμό κάποιου.

 

Με το sollen μεταφέρουμε τον ισχυρισμό κάποιου ή κάποιων ανθρώπων (που δεν αναφέρονται στην πρόταση) για το υποκείμενο της πρότασης. Με το sollen μεταφέρει ο ομιλητής αυτόν τον ισχυρισμό κρατώντας ουδέτερη στάση για το κατά πόσο αυτός ο ισχυρισμός αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ή όχι.

 

Παράδειγμα Περίφραση
Lisa soll schwanger sein.
=
Eine dritte Person / man behauptet, dass Lisa schwanger ist.

 

 

Με το wollen μεταφέρουμε τον ισχυρισμό του υποκειμένου της πρότασης για τον εαυτό του. Αυτό το υποκείμενο μπορεί να είναι μόνο το δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο. Ο ομιλητής μεταφέρει λοιπόν τον ισχυρισμό κάποιου για τον ίδιο του τον εαυτό και παράλληλα εκφράζει μια αμφιβολία για το κατά πόσο αυτός ο ισχυρισμός αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ή όχι.

 

Παράδειγμα Περίφραση
Anton will der schnellste Läufer sein.
=
Anton behauptet, dass er der schnellste Läufer ist.