Οι υποκειμενικές και οι αντικειμενικές προτάσεις

 

Οι υποκειμενικές και οι αντικειμενικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες προτάσεις, που λειτουργούν ως υποκείμενα ή αντικείμενα αντίστοιχα.

 

 

Πρόκειται για τα ακόλουθα είδη προτάσεων:

 

  Παραδείγματα  
dass-πρόταση Dass du mitmachst, ist wichtig. υποκείμενο
Ich habe gelesen, dass es morgen regnen wird. αντικείμενο
πλάγια ερωτηματική πρόταση Es ist ungewiss, ob die Feier stattfindet. υποκείμενο
Niemand weiß, wer es ihm verraten hat. αντικείμενο
Infinitivsatz χωρίς σύνδεσμο Dich zu treffen, freut mich sehr. υποκείμενο
Ich habe vor, in Deutschland zu studieren. αντικείμενο
Finitsatz χωρίς σύνδεσμο Es ist besser, du sagst ihm die Wahrheit. υποκείμενο
Er hofft, er wird es schließlich schaffen. αντικείμενο