Υπερθετικός βαθμός

 

Το επίθετο στον υπερθετικό βαθμό φανερώνει ότι ένα όν έχει μία ιδιότητα στο μεγαλύτερο βαθμό από όλα τα άλλα του ίδιου είδους.

 

  Παραδείγματα
υπερθετικός βαθμός
Läufer A läuft am schnellsten (von allen).
Paul ist am größsten (von allen).

Die beste Methode wird selten angewendet.

 

 

Από την άλλη μεριά ο μικρότερος βαθμός δηλώνεται με τα am wenigsten ή am mindesten.

 

  Παραδείγματα
ο μικρότερος βαθμός
das Personal im Hotel A ist am wenigsten nett
dieses Buch ist am mindesten interessant
er ist der am wenigsten leistungsfähige Mitarbeiter