Το σύντακτικό πεδίο Mittelfeld

 

Το συντακτικό πεδίο Mittelfeld μπορεί να καταλαμβάνεται από όλους τους όρους μιας πρότασης, δηλαδή από το υποκείμενο, το αντικείμενο σε αιτιατική, δοτική, γενική ή εμπρόθετο όπως και από επιρρηματικούς προσδιορισμούς.

 

Η τοποθέτηση των όρων της πρότασης στο Mittelfeld ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό συντακτικούς κανόνες, οι οποίοι δεν μπορούν να καθορίσουν μια μόνο σωστή θέση.

 

Σε αυτό συμβάλλουν πολλοί παράγοντες όπως το είδος του όρου, του τύπου και του νοήματος καθώς και για μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή λειτουργία ή απλά η πρόθεση του ομιλητή να τονίσει κάτι συγκεκριμένο.

 

 

Ωστόσο μπορεί κανείς να κάνει λόγο για μια βασική ακολουθία των όρων στο συντακτικό πεδίο Mittelfeld, όπως φαίνεται παρακάτω:

 

Mittelfeld
               
εμπρόθετο αντικείμενο
υποκείμενο πριν
αντικείμενο σε δοτική
πριν
αντικείμενο σε αιτιατική
πριν
ελεύθερο επιρρηματικό προσδιορισμό
πριν
απραίτητο επιρρηματικό προσδιορισμό
               
αντικείμενο σε γενική