Μεταβατικά / αμετάβατα ρήματα

 

Αμετάβατα ονομάζονται τα ρήματα που δεν μπορούν να συνδεθούν με ένα αντικείμενο σε αιτιατική.

 

Ένα αμετάβατο ρήμα μπορεί να συνδέεται με ένα αντικείμενο σε δοτική, σε γενική, με ένα εμπρόθετο αντικείμενο ή έναν επιρρηματικό προσδιορισμό.

 

Συμπλήρωμα του ρήματος Παραδείγματα
χωρίς συμπλήρωμα Er schläft.
αντικείμενο σε δοτική Du folgst nicht dem Rat deiner Eltern.
αντικείμενο σε γενική Ich bedarf deines Rates.
εμπρόθετο αντικείμενο Sie achtet auf ihre Figur.
επιρρηματικός προσδιορισμός Das Bild hängt an der Wand.