Πίνακας χρήσης χρόνων

 

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η χρήση των χρόνων.

 

  παρόν παρελθόν μέλλον
 
ενεστώτας   (με χρονικό προσδιορισμό) (με χρονικό προσδιορισμό)
 
παρατατικός      
 
παρακείμενος     με χρονικό προσδιορισμό
 
υπερσυντέλικος      
 
μέλλοντας      
 
συντελεσμένος μέλλοντας     με χρονικό προσδιορισμό

 


 

 

Πέρα από τη βασική λειτουργία των χρόνων που είναι η απόδοση χρονικών πτυχών, συγκεκριμένοι χρόνοι έχουν και άλλες λειτουργίες.

 

  υπόθεση προτροπή πρόθεση / υπόσχεση κάτι που ισχύει γενικά
   
ενεστώτας        
   
μέλλοντας αναφορά στο παρόν      
   
συντελεσμένος μέλλοντας αναφορά στο παρελθόν