Σύνοψη σημασιών των Modalverben

 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι σημαντικότερες αντικειμενικές σημασίες των Modalverben. Με το χαρακτηρισμό "ΟΡΙ", "ΚΙ" ή "ΚΙΙ" δηλώνεται η έγκλιση στην οποία το Modalverb έχει τη συγκεκριμένη σημασία: Οριστική, Konjunktiv I ή Konjunktiv II.

 

το Modalverb εκφράζει:
dürfen
können
mögen
müssen
sollen
wollen
άδεια
ΟΡΙ
KII
ΟΡΙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
απαγόρευση
ΟΡΙ
 
ΟΡΙ
 
 
 
 
 
ΟΡΙ
 
 
 
το δυνατό / αδύνατο
 
 
ΟΡΙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(αν)ικανότητα
 
 
ΟΡΙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
επιθυμία
 
 
 
 
 
KII
 
 
 
 
ΟΡΙ
KII
αρέσκεια / αποστροφή
 
 
 
 
ΟΡΙ
 
 
 
 
 
 
 
αναγκαιότητα
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙ
KII
ΟΡΙ
 
ΟΡΙ
 
απουσία αναγκαιότητας
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙ
 
 
 
 
 
προτροπή
ΟΡΙ
 
 
 
ΟΡΙ
 
ΟΡΙ
KII
ΟΡΙ
 
ΟΡΙ
 
συμβουλή
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙ
 
 
KII
 
 
πρόταση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KII 
ΟΡΙ 
 
προϋπόθεση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KII
 
 
θέληση, πρόθεση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙ
 
σκοπό
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙ
 
 
 
ερώτηση / αμφιβολία
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙ
KII
 
 
το μέλλον
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙ
 
ΟΡΙ
 
πλάγια προτροπή
 
 
 
 
 
KI/II
 
 
 
KI/II
 
 
εναντίωση
 
 
 
 
ΟΡΙ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι σημαντικότερες υποκειμενικές σημασίες των Modalverben. Με το χαρακτηρισμό "ΟΡΙ", "ΚΙ" ή "ΚΙΙ" δηλώνεται η έγκλιση στην οποία το Modalverb έχει τη συγκεκριμένη σημασία: Οριστική ή Konjunktiv II.

 

το Modalverb εκφράζει:
dürfen
können
mögen
müssen
sollen
wollen
υπόθεση
 
KII
ΟΡΙ
KII
 
 
ΟΡΙ
KII
 
 
 
 
μεταφορά λεγομένων χωρίς εγγύηση ορθότητας
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙ
 
 
 
μεταφορά του ισχυρισμού κάποιου για τον εαυτό του
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΡΙ