Αόριστα αριθμητικά επίθετα

 

Τα αόριστα αριθμητικά επίθετα είναι λέξεις που φανερώνουν μια αόριστη ποσότητα.

 

Παραδείγματα
viel, ungezählt, zahllos, zahlreich u.a.
wenig, gering, einzeln, vereinzelt, u.a.

 

 

Κλίνονται σαν επίθετα.

 

Παραδείγματα
die zahlreichen Fragen, einzelne Regenschauer, geringer Aufwand

 

 

viel και wenig


Όταν το viel και το wenig βρίσκονται χωρίς άρθρο μπροστά από ένα ουσιαστικό, τότε συνήθως

 

- δεν κλίνονται στον ενικό:

 

Παραδείγματα

er hat viel/wenig Geduld

mit viel/wenig Geld
viel/wenig Zeit ist dafür nötig

 

 

- κλίνονται στον πληθυντικό (στη γενική όμως κλίνονται πάντα):

 

Παραδείγματα
viele/wenige Fragen wurden gestellt
Menschen mit vielen/wenigen Sorgen
er hat viele/wenige DVDs
der Besitzer vieler/weniger Bücher