Οι προτάσεις με κλιτό ρηματικό τύπο χωρίς σύνδεσμο

 

Σημασία

 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις με κλιτό ρηματικό τύπο που δεν εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία όταν είναι υποκειμενικές ή αντικειμενικές.

 

 

Μορφή και λειτουργία

 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις αυτής της κατηγορίας δεν εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο, έχουν ένα κλιτό ρηματικό τύπο που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της πρότασης και λειτουργούν ως υποκείμενο ή αντικείμενο στην πρόταση από την οποία εξαρτώνται.

 

 

  Παραδείγματα
Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder.
αντικείμενο
Er hat behauptet, du habest ihn angelogen.
Es ist besser, du gibst das Geld sofort zurück.
υποκείμενο

 


 

 

Παρατηρήσεις

 

1. Μόνο συγκεκριμένα ρήματα μπορούν να λάβουν ως συμπλήρωμα μια δευτερεύουσα πρόταση χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής. Τέτοια είναι κυρίως ρήματα λεκτικά, γνωστικά, δοξαστικά, όπως επίσης και μερικά ρήματα που σημαίνουν ελπίδα, ευχή ή αντίληψη.

 

2. Οι δευτερεύουσες προτάσεις χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής είναι κυρίως αντικειμενικές. Πολλές φορές όμως μπορούν να λειτουργήσουν και ως υποκείμενα.

 

3. Οι δευτερεύουσες προτάσεις χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής πολλές φορές μπορούν να μετατραπούν σε ειδική πρόταση dass-.

 

  Παραδείγματα  
Ich hoffe, ich sehe dich wieder. Finitsatz χωρίς σύνδεσμο
   
Ich hoffe, dass ich dich wiedersehe. ειδική πρόταση dass-