Οι απαρεμφατικές προτάσεις χωρίς σύνδεσμο

 

Σημασία

 

Οι απαρεμφατικές πρότασεις που δεν εισάγονται με σύνδεσμο, όταν λειτουργούν ως υποκείμενο ή αντικείμενο, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία.

 

 

Μορφή και λειτουργία

 

Οι απαρεμφατικές προτάσεις που δεν εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο είναι δευτερεύουσες προτάσεις χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής, που περιέχουν έναν άκλιτο ρηματικό τύπο, δηλαδή ένα απαρέμφατο, πριν από το οποίο βρίσκεται το zu. Πρόκειται για υποκειμενικές ή αντικειμενικές προτάσεις.

 

  Παραδείγματα
Ich habe vor, in Deutschland zu studieren.
Sie hat vergessen, mich darüber zu informieren.
Die Prüfung zu bestehen, ist schwierig.

 


 

 

Για το σχηματισμό μιας απαρεμφατικής πρότασης χωρίς σύνδεσμο πρέπει να ισχύουν δυο βασικές πρoυποθέσεις:

 

1. Μόνο σε συγκεκριμένα ρήματα (κύρια ή συνδετικά ρήματα + επίθετο ή ουσιαστικό) είναι δυνατός και απαραίτητος ο σχηματισμός απαρεμφατικής πρότασης χωρίς σύνδεσμο ως συμπλήρωμα.

 

2. Το εννοούμενο αλλά παραλειπόμενο υποκείμενο της απαρεμφατικής πρότασης πρέπει πάντα να αναφέρεται στην πρόταση από την οποία εξαρτάται, ανεξάρτητα από το αν αυτό συμπίπτει με το υποκείμενο ή το αντικείμενο της.

 

  Παραδείγματα
λειτουργία απαρεμφατικής
 υποκείμενο απαρεμφατικής
το υποκείμενο της απαρεμφατικής συμπίπτει με την κύρια στο
Ich habe vergessen, dich anzurufen.
αντικείμενο σε αιτιατική
ich
υποκείμενο "ich"
       
Wir empfehlen euch, diesen Film zu sehen.
αντικείμενο σε αιτιατική
ihr
αντικείμενο "euch"
       
Ich hoffe, dich wiederzusehen.
PO-αντικείμενο
ich
υποκείμενο "ich"
       
Ich bitte dich, mich morgen um 8 Uhr zu wecken.
PO-αντικείμενο
du
αντικείμενο "dich"
       
Ich helfe dir, den Müll zu den Sammelstellen zu bringen.
PO-αντικείμενο
du
αντικείμενο "dir"
       
Er ist begeistert, seine alten Freunde wieder zu treffen.
PO-αντικείμενο
er
υποκείμενο "er"
 
 
 
 
Euch zu sehen, freut meinen Mann sehr.
υποκείμενο
mein Mann
αντικείμενο "meinen Mann"
       
Eine gute Mutter zu sein, ist mir wichtig.
υποκείμενο
ich
αντικείμενο "mir"

 


 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Οι απαρεμφατικές προτάσεις χωρίς σύνδεσμο μπορούν συχνά να αντικατασταθούν από ειδικές προτάσεις dass-.

 

  Παραδείγματα  
Ich hoffe, dich wiederzusehen. απαρεμφατική
   
Ich hoffe, dass ich dich wiedersehe. ειδική πρόταση dass-

 

 

2. Όταν η απαρεμφατική πρόταση λειτουργεί ως υποκείμενο και στην κύρια πρόταση δεν υπάρχει αντικείμενο σε αιτιατική ή δοτική, τότε το εννοούμενο υποκείμενο της απαρεμφατικής πρότασης είναι η αόριστη αντωνυμία man.

 

  Παραδείγματα
λειτουργία απαρεμφατικής
υποκείμενο απαρεμφατικής
μετατροπή σε ειδική πρόταση dass-
Es ist gefährlich, nach dem Essen schwimmen zu gehen.
υποκείμενο
man
Es ist gefährlich, dass man nach dem Essen schwimmen geht.
   
Die Prüfung zu bestehen, ist schwierig. Dass man die Prüfung besteht, ist schwierig.