Το ρήμα

Examples

Όλα και περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν οικολογικά ταξίδια.

 

Λέξεις όπως οι ακόλουθες ονομάζονται ρήματα:

 

schreiben, reisen, einkaufen, lesen, verstehen, werden, können, fliegen, einschlafen, lachen