Ρήματα χωρίς παθητική

 

Δεν σχηματίζουν όλα τα ρήματα παθητική φωνή. Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες ομάδες ρημάτων χωρίς παθητικούς τύπους.

 

Ομάδες ρημάτων Παραδείγματα
 
Modalverben müssen, können
 
αυτοπαθή ρήματα sich irren, sich interessieren
 
μεταβατικά ρήματα
το αντικείμενο σε αιτιατική δηλώνει μέγεθος ή ποσότητα kosten, enthalten o.ä.
το απρόσωπο "es gibt" es gibt
τα ρήματα kennen, wissen kennen, wissen
 
αμετάβατα ρήματα
ρήματα που το υποκείμενό τους δεν είναι πρόσωπο Ihre Art gefällt uns.
ρήματα με υποκείμενα "δράστες" που δεν δρούν πραγματικά Die Kinder schlafen.
ρήματα που σχηματίζουν τον παρακείμενο με sein Sie kommen spät zurück.