Οι ευχετικές προτάσεις

 

Ευχετικές ονομάζονται οι προτάσεις που εκφράζουν μια ευχή.

 

Παραδείγματα
Wäre ich doch reich!
Käme sie nur zurück!
Wenn ich ihm damals doch nur die Wahrheit gesagt hätte!

 

 

Οι ευχετικές προτάσεις έχουν τα εξής τυπικά χαρακτηριστικά:

 

θέση ρήματος στην πρώτη ή στην τελευταία θέση (αν τοwenn βρίσκεται στην πρώτη θέση)*
έγκλιση Konjunktiv II
επιτονισμός ελάττων
σημείο στίξης θαυμαστικό

 

 

* Στις ευχετικές προτάσεις του μη πραγματικού στην πρώτη θέση βρίσκεται είτε το wenn είτε ο κλιτός τύπος του ρήματος.

 

Παραδείγματα
Wenn sie mich doch lieben würde! Würde sie mich doch lieben!
Wenn ich ihm damals doch nur die Wahrheit gesagt hätte! Hätte ich ihm damals doch nur die Wahrheit gesagt!
Wenn ich doch ein berühmter Rockstar wäre! Wäre ich doch ein berühmter Rockstar!
ο σύνδεσμος "wenn" στην πρώτη θέση
το ρήμα στην πρώτη θέση

 

Πολλές φορές σε μια ευχετική πρόταση του μη πραγματικού υπάρχει το μόριο doch ή  nur ή doch nur.