Ακολουθία χρόνων

Υστερόχρονο

 

Όταν αυτό που συμβαίνει στη δευτερεύουσα ακολουθεί αυτό που συμβαίνει στη κύρια πρόταση, τότε οι χρόνοι χρησιμοποιούνται όπως στο σύγχρονο


Παραδείγματα κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση
Ich frühstücke, bevor ich zur Uni fahre. ενεστώτας ενεστώτας
Ich frühstückte, bevor ich zur Uni fuhr. παρατατικός παρατατικός
Ich habe gefrühstückt, bevor ich zur Uni gefahren bin. παρακείμενος παρακείμενος

 

 

ή αντίστροφα από ότι συμβαίνει στο προτερόχρονο.

 

Παραδείγματα κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση
Ich habe gefrühstückt, bevor ich zur Uni fahre. παρακείμενος ενεστώτας
Ich hatte gefrüstückt, bevor ich zur Uni fuhr. υπερσυντέλικος παρατατικός
Ich frühstücke, bevor ich zur Uni fahren werde. ενεστώτας μέλλοντας