Ακολουθία χρόνων

Προτερόχρονο

 

Όταν αυτό που συμβαίνει στη δευτερεύουσα προηγείται αυτού που συμβαίνει στη κύρια πρόταση, υπάρχουν κατά κανόνα οι εξής συνδυασμοί:

 

Παραδείγματα κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση
Ich fahre zur Uni, nachdem ich gefrühstückt habe. ενεστώτας παρακείμενος
Ich fuhr zur Uni, nachdem ich gefrühstückt hatte. παρατατικός υπερσυντέλικος
Ich bin zur Uni gefahren, nachdem ich gefrühstückt hatte. παρακείμενος υπερσυντέλικος
Ich werde zur Uni fahren, nachdem ich frühstücke. μέλλοντας ενεστώτας
Ich werde zur Uni fahren, nachdem ich gefrühstückt habe. παρακείμενος