Μέλλοντας

 

Ο μέλλοντας εκφράζει κάτι μελλοντικό.

 

Παραδείγματα χρόνος
Ich werde morgen früh losfahren. μέλλοντας
Was wirst du auf dem Ball tragen?
Paul wird Monika einen Heiratsantrag machen.

 

 

Ο μέλλοντας εκφράζει κάτι μελλοντικό, κάτι που δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Πολλές φορές ο ενεστώτας έχει το χαρακτήρα μιας πρόγνωσης ή της διατύπωσης ενός σχεδίου για το μέλλον.

 

Παραδείγματα χρόνος
Der Himmer ist stark bewölkt. Es wird regnen. πρόγνωση
Oliver wird nach dem Studium im Ausland arbeiten. σχέδιο